Μαρκούλης, Γρηγόριος Ιωάννης

ID3000
ΕπίθετοΜαρκούλης
ΌνομαΓρηγόριος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1379
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1928: δίπλωμα Ecole Speciale de Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie (Ecole de plein exercic) Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1929: Μηχανικός Αγγλικής εταιρείας "Κωπαΐδος" (έργα οικοδομικά). (2) 1929-1931: Προϊστάμενος Μηχανικής Υπηρεσίας Κοινοτήτων Λέσβου (διδακτήρια, εκκλησίες, κοινοτικά καταστήματα, υδραγωγεία κλπ). (3) 1931-1932: Μηχανικός Γενιικής Διοίκησης Θράκης (επίβλεψη διδακτηρίων Δράμας, Καβάλας και μεθορίου). (4) 1932-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934