Μελετίου , Αριστοτέλης Σπυρίδων

ID3013
ΕπίθετοΜελετίου
ΌνομαΑριστοτέλης
Όνομα ΠατρόςΣπυρίδων
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ712
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1890: δίπλωμα Σχολείου των Τεχνών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου. (2) 1890-1893: σπουδές στην Γάνδη και το Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1934: Μηχανικός Δήμου Φλωρίνης (μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934