Μελετόπουλος, Αναστάσιος Αλέξανδρος

ID3014
ΕπίθετοΜελετόπουλος
ΌνομαΑναστάσιος
Όνομα ΠατρόςΑλέξανδρος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός - Αρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ713
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1909: δίπλωμα Πολιτικού μηχανικού Ε.Μ.Π. (2) 1912: δίπλωμα Αρχιτέκτονα Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕλεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934