Μερτσάρης , Χρήστος Αχιλλέας

ID3022
ΕπίθετοΜερτσάρης
ΌνομαΧρήστος
Όνομα ΠατρόςΑχιλλέας
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1431
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1927: Ecole Nationale Superieure des Mines de St.Etienne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός της "Cie des Mines de Roche-le-Moliere et Firminy" στη Γαλλία. (2) Διευθυντής μεταλλείων Μαντουδίου Ευβοίας της Α.Ε. "Επιχειρήσεων".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934