Μιχαηλίδης, Δημήτριος Μιχαήλ

ID3033
ΕπίθετοΜιχαηλίδης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1765
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1917: Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. (2) 1930: δίπλωμα Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1927-1931: Επιβλέπων στρατιωτικών τεχνικών έργων στη Λάρισα και τη Χίο. (2) 1934: Διεύθυνση Μηχανικού Υπουργείου Στρατιωτικών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934