Μιχαηλίδης, Μιχαήλ Ιωάννης

ID3034
ΕπίθετοΜιχαηλίδης
ΌνομαΜιχαήλ
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ6322523
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1926: δίπλωμα Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός Ελέγχου Α.Ε. "Π. Γ. Μακρής και Σία" (επίβλεψη έργων οδοποιΐας στη Κρήτη). (2) 1937: Διεύθυνση Κατασκευών Θεσσαλίας, Λάρισα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΣτον "Ονομαστικό πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. 29 αναφέρεται με Α.Μ. 2523, όπως επίσης και στο τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ.34.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934