Μπαλτατζής, Αλέξανδρος Στέφανος

ID3051
ΕπίθετοΜπαλτατζής
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΣτέφανος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ774
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα Universite Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934