Μποντζούκογλου ή Μπουζούκογλου, Δημοσθένης Κωνσταντίνος

ID3061
ΕπίθετοΜποντζούκογλου ή Μπουζούκογλου
ΌνομαΔημοσθένης
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ796
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1915: δίπλωμα University of Michingan Ann. Arbor
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός μηχανολόγος εργοστασίων "Studebaker Auto Corporation", "Northern Engineering Works", "U.S.Radiator Corporation", "Ford Motor Co" στην Αμερική και εργοστασίων "Standard Oil Co N.Y." στη Νέα Υόρκη και την Κωνσταντινούπολη. (2) Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα, εργολήπτης (κατασκευή μεγάλων χαλύβδινων δεξαμενών στη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, κατασκευή αποθηκών και εγκαταστάσεων Ε.Ε. "Sokombel" κλπ.).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934