Μπουρατίνος, Δημήτριος Περικλής

ID3063
ΕπίθετοΜπουρατίνος
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΠερικλής
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ797
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1910: δίπλωμα Technische Hochschule Darmstadt.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1913-1920: Τεχνική Εταιρεία "Α.Ζαχαρίου και Σία". (2) 1920-: Αρχιτέκτονας στην Α.Ε. "Τέκτων".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934