Μπουρατίνος, Γεώργιος Περικλής

ID3064
ΕπίθετοΜπουρατίνος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΠερικλής
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ798
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1908: δίπλωμα Technische Hochschule Darmstadt
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜηχανικός μηχανολόγος στην Α.Ε. "Α.Ζαχαρίου και Σία".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934