Μωσσέ, Ισαάκ Ιούδα

ID3069
ΕπίθετοΜωσσέ
ΌνομαΙσαάκ
Όνομα ΠατρόςΙούδα
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1532
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: δίπλωμα Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1922-: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934