Νικολόπουλος, Ιωάννης Ευστάθιος

ID3081
ΕπίθετοΝικολόπουλος
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΕυστάθιος
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1958
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Technische Hochschule Braunschweig
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934