Νικοσίας, Νικόλαος Σεβαστιανός

ID3085
ΕπίθετοΝικοσίας
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΣεβαστιανός
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1833
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1926: Sachsische Bergakademie Freiberg
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1926-: Μηχανικός μεταλλείων Τσούκας. Λοκρίδα. (2) 1938: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934