Νιτσιώτας, Ματθαίος Μιχαήλ

ID3086
ΕπίθετοΝιτσιώτας
ΌνομαΜατθαίος
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ897
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα Universite Institut Electrotechnique et de Mecanique Appliquee Toulouse.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930-1931: Μηχανικός Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας Νομό Φλωρίνης. (2) 1931-: Δημομηχανικός Καστοριάς και υδραυλικού ταμείου λίμνης Ορεστιάδος. (3) Διευθυντής ηλεκτροφωτισμού Καστοριάς. (4) 1938: Εταιρεία "Βέρμιον", Βέροια.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934