Ξανθάκης, Στυλιανός Αντώνιος

ID3089
ΕπίθετοΞανθάκης
ΌνομαΣτυλιανός
Όνομα ΠατρόςΑντώνιος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ2000
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1932: δίπλωμα University-Faculty of Engineering Glasgow.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΘεωρητική και πρακτική έκπαίδευση στο εργοστάσιο Werner της εταιρείας "Siemens-Halske" στο Βερολίνο (ειδίκευση στην αυτόματη τηλεφωνία, τηλεγραφία κλπ.).
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934