Οικονόμος, Αλέξανδρος Αριστείδης

ID3098
ΕπίθετοΟικονόμος
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΑριστείδης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ864
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1897: δίπλωμα Ecole des Ponts et Chaussees Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕπιθεωρητής Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934