Πανόπουλος, Γεώργιος Θεόδωρος

ID3115
ΕπίθετοΠανόπουλος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΘεόδωρος
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ891
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1911: Χημικός, διδάκτωρ Εθνικού Πανεπιστημίου. (2) 1915: δίπλωμα Χημικού μηχανικού Technische Hochschule Berlin.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Υποδιευθυντής κεντρικού χημικού εργαστηρίου στο Γενικό Χημείο του Κράτους. (2) Διευθυντής Β΄ τάξης Υπουργείου Οικονομικών. (3) Τεχνικό μέλος στη Διεύθυνση Αγορανομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα(1) Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών. (2) Μέλος Ένωσης Χημικών Βερολίνου (Chemiker Verband).
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, 51, 15.7.1927, σ. 64-66, τχ. 117, 15.4.1930, σ. 585-586, τχ. 128, 30.9.1930, σ. 209-212