Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ελευθέριος

ID3131
ΕπίθετοΠαπαδόπουλος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΕλευθέριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1429
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1926: δίπλωμα Ecole du Genie Civil Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος1939
Εργασία(1) 1927-1928: Διευθύνων μηχανικός των κατασκευών της Α.Ε "Οινοπνευματοποιΐας" στην Πύλο. (2) 1928-1930: Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου Π.Σαντορίνη. (3) 1930-1931: Μηχανικός Τεχνικής Εταιρείας "Καμήλος-Βακκάς και Σία". (4) 1931-: Μηχανικός Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Υπουργείου Γεωργίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934