Παπαδόπουλος, Ιάκωβος Ορφέας

ID3134
ΕπίθετοΠαπαδόπουλος
ΌνομαΙάκωβος
Όνομα ΠατρόςΟρφέας
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ2013
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1928: δίπλωμα Hochschule fur Bodenkultur Wien.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1930: Αγρονόμος-τοπογράφος στην Γενική Διοίκηση Εποικισμού Μακεδονίας. (2) 1930-1931: Υπουργείο Γεωργίας. (3) 1931-: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΠαρατηρήσειςΣημειωμένος με δυο *, δηλαδή προέρχεται από τη Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων του ΕΜΠ.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934