Παπανικολάου, Ιπποκράτης Εμμανουήλ

ID3151
ΕπίθετοΠαπανικολάου
ΌνομαΙπποκράτης
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ948
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: δίπλωμα Universite Institut Electrotechnique et de Mecanique appliquee Toulouse.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1924-1928: Τμηματάρχης τμήματος παραγωγής βασικών χρωμάτων στην Α.Ε."Χρωματουργεία Πειραιώς". (2) 1928-: Ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρυτής εργοστασίου ψυκτικής βιομηχανίας "Παπανικολάου-Παριανός. (3) 1929-: Ιδρυτής και διευθυντής εργοστασίου χημικών προϊόντων "Ιπ. Ε. Παπανικολάου" στη Σάμο για την εκμετάλλευση εφεύρεσης προς νίτρωση λιπών χαμηλού σημείου τήξεως.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 9, 15.10.1925, σ. 219-221, τχ. 21, 15.4.1926, σ. 515-518, τχ. 36, 30.11.1926, σ. 276-279, τχ. 46, 30.4.1927, σ. 530-535, τχ. 60, 30.11.1927, σ. 306-310, τχ. 73, 15.6.1928, σ. 19-24