Παρασκευόπουλος, Περικλής Μιχαήλ

ID3162
ΕπίθετοΠαρασκευόπουλος
ΌνομαΠερικλής
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ972
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1911: δίπλωμα Universite-Ecole d'Ingenieurs (Section des Sciences Techniques) Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΤακτικός καθηγητής στην έδρα "Σιδηροπαγούς σκυροδέματος" του Ε.Μ.Π.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα1927-1929, 1929-1931 και 1931-1933: Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ε.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934