Πατρινός, Ευάγγελος Νικόλαος

ID3167
ΕπίθετοΠατρινός
ΌνομαΕυάγγελος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ981
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1902: δίπλωμα Ecole Centrale des Arts et Manufactures Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1903-1919: (i) Ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Ρωσία (ηλεκτροφωτισμός πόλεων, τροχιόδρομος). (iι) Διευθυντής εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου. (2) 1920-: (i) Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα (βιομηχανικές εγκαταστάσεις τεχνητού ύψους). (iι) Ιδρυτής τεχνικού γραφείου μελετών, αντιπροσωπειών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. (iιι) Σύμβουλος μηχανικός (ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σήματα).
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσειςστο περ. Έργα, τχ. 112, 30.1.1930, σ. 413-418, τχ. 113, 15.2.1930, σ. 447-455, τχ. 114, 28.2.1930, σ. 476-484 αναφέρεται ως μηχανικός
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 112, 30.1.1930, σ. 413-418, τχ. 113, 15.2.1930, σ. 447-455, τχ. 114, 28.2.1930, σ. 476-484