Ραυτόπουλος, Σπυρίδων Ιωάννης

ID3206
ΕπίθετοΡαυτόπουλος
ΌνομαΣπυρίδων
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1050
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1927: δίπλωμα Technische Hochschule Karlsruhe.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1927-1931: (i) Μηχανικός και έπειτα (ii) Αρχιμηχανικός συγκροτήματος εταιρειών κατασκευής νέας σήραγγος Αθηνών. (2) 1931-: (i) Ελεύθερος επαγγελματίας, Τεχνικό Γραφείο μελετών και εκτέλεσης οικοδομικών κλπ έργων, (ii) παράλληλα διευθυντής Τεχνικού Γραφείου "Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934