Ρέτος, Κωνσταντίνος Δημήτριος

ID3209
ΕπίθετοΡέτος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1052
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1909: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1910-1912: σπουδές στα Πολυτεχνεία Λωζάνης και Βερολίνου.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1913- 1923: Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Στρατιωτικών (μελέτη και επίβλεψη στρατιωτικών έργων). (2) 1925: Επιβλέπων μηχανικός νέων έργων λιμένος Πειραιώς. (3) 1934: Μηχανικός-τμηματάρχης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Υπουργείου Γεωργίας στην Πελοπόννησο.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934