Ριζόπουλος, Νέστωρ Γεώργιος

ID3211
ΕπίθετοΡιζόπουλος
ΌνομαΝέστωρ
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Πολιτικός Μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1913
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929 και 1932: δίπλωμα Universite Ecoles du Genie Civil, des Mines et des Arts et Manufactures, Gand
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Πρακτική εξάσκηση στην εταιρεία "Maschinenfabrik Ernst Urlaub u.Franke" Βερολίνο. (2) 1934: Μηχανικός ειδικού ταμείου επαρχιακής οδοποιΐας νομού Λαρίσης.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934