Ρουσόπουλος, Ευάγγελος Εμμανουήλ

ID3215
ΕπίθετοΡουσόπουλος
ΌνομαΕυάγγελος
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1065
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1924: δίπλωμα ΕΜΠ. (2) 1928-1931: Σπουδές στην Technische Hochschule Berlin και Munchen ως υπότροφος ΕΜΠ (ειδίκευση στην πολεοδομία).
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1932-: Ελεύθερος επαγγελματίας (μελέτη και επίβλεψη αρχιτεκτονικών έργων).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα(1) 1933-: Αντιπρόσωπος Τ.Ε.Ε. στην "Ανώτατη Πολεοδομική Επιτροπή". (2) Βραβεία: Δ΄ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίων μεγάρου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (συνεργασία Ν.Μητσάκη και Κ.Μπίρη).
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934