Σαββάκης, Μιχαήλ Παύλος

ID3221
ΕπίθετοΣαββάκης
ΌνομαΜιχαήλ
Όνομα ΠατρόςΠαύλος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός - Μηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1072
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1890: δίπλωμα Universite Catholique de Louvain Ecoles Speciales des Mines, du Genie Civil, des Arts et Manufactures et d'Electricite.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1891-1899: Αρχιμηχανικός Κρήτης. (2) 1899-1911: Διευθυντής Δημοσίων Έργων Κρήτης, μελέτη και επιβλεψη έργων γεφυροποιΐας (μεταλλικές γέφυρες, λίθινη τρίτοξη γέφυρα Κερίτου), υδραυλικών (υδραγωγείο Χανίων), οικοδομικών (νέα αγορά και διοικητήριο Χανίων), οδοποιΐας κλπ. (3) 1911-: Ελεύθερος επαγγελματίας, Τεχνικό Γραφείο μελετών και κατασκευών στα Χανιά.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934