Σακελλαρίδης, Γεώργιος Νικόλαος

ID3223
ΕπίθετοΣακελλαρίδης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1082
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1924: Ecole Nationale Superieure des Mines, Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1924-1925: Πρακτική εξάσκηση στην "Compagnie des chemins de fer du Midi" (υδραυλικά έργα κάτω Πυρηναίων). (2) Μηχανικός ανθρακωρυχείων "Bruay" στη Γαλλία. (3) Μηχανικός Γενικής Διευθύνσεως Εποικισμού Μακεδονίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934