Σακελλάριος, Περικλής Αριστείδης

ID3224
ΕπίθετοΣακελλάριος
ΌνομαΠερικλής
Όνομα ΠατρόςΑριστείδης
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1783
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1930: δίπλωμα Technische Hochschule Graz.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930: Αρχιτεκτονικό γραφείο Ανδρ.Κριεζή. (2) 1931-: Αρχιτέκτονας Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παγασών.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934