Σακελλάριος, Μάρκος (Ιούλιος) Αριστείδης

ID3227
ΕπίθετοΣακελλάριος
ΌνομαΜάρκος (Ιούλιος)
Όνομα ΠατρόςΑριστείδης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1760
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Technische Hochschule Graz.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μηχανικός στην εταιρεία "Waagner Bivo A.G." (σιδηρές κατασκευές και έργα γεφυροποιΐας). (2) 1934: στην Ελλάδα.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934