Σαλίβερος , Νικόλαος Βασίλειος

ID3230
ΕπίθετοΣαλίβερος
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΒασίλειος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1085
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1890: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΤράπεζα της Ελλάδος.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934