Σανίκος, Νικόλαος Αθανάσιος

ID3236
ΕπίθετοΣανίκος
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΑθανάσιος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1092
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: Universite (Faculte Technique) Ecole Speciale des Arts et Manufactures et des Mines Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1922-1924: Μηχανικός τμηματάρχης Εταιρείας "Lemoine" στη Λιέγη (εκτέλεση μεταλλευτικών έργων, υδραυλικών, διατρήσεων κλπ.). (2) 1924-1927: Τεχνικός διευθυντής ανθρακωρυχείων Εταιρείας Βρυξελλών "Miniere Zamberzienne" στο Τέτε Ανατολικής Αφρικής. (3) 1927-1928: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1928-1929: Διευθυντής μεταλλείων λευκολίθου Βάβδου. (5) 1928-: Μηχανικός στην Εταιρεία "Foundation" (υδραυλικά έργα πεδιάδος Θεσσαλονίκης).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934