Σαπήρας , Στέφανος Ισίδωρος

ID3238
ΕπίθετοΣαπήρας
ΌνομαΣτέφανος
Όνομα ΠατρόςΙσίδωρος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1094
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1918: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1922-1924: σπουδές στην Technische Hochschule Berlin.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1918-1922: Μηχανικός και έπειτα υπεργοστασιάρχης Σ.Ε.Κ. (2) 1923-1924: Μηχανικός στην A.E.G., Βερολίνο. (3) 1924-1928: Διευθυντής τμήματος αντιπροσωπείας εταιρείας "Tomson-Houston" (ηλεκτροφωτισμός Κορωπίου-Κριεκουκίου κλπ.). (4) 1928-1933: Διευθυντής τμήματος αντιπροσωπείας εταιρείας "Als-Thom" στην "Οικονομική και Τεχνική Εταιρεία της Ελλάδος". (5) 1934: Ασφαλιστική Εταιρεία "Royale".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934