Σάσσος, Ιωάννης Θωμάς

ID3244
ΕπίθετοΣάσσος
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΘωμάς
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1103
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1899: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1899-1900: Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου "Potterat" στο Yverdon (υδραυλικές μελέτες και έπειτα μηχανικός επί των έργων κατασκευής υδροδυναμικών εγκαταστάσεων στο Thusis). (2) 1900-1902: Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου καθηγητή Zschokke στο Aarau (λιμενικά και υδραυλικά έργα. (3) 1902-1908: Μηχανικός "Εταιρίας Εργοληψιών" επί των μελετών και κατασκευής σιδηροδρόμου Πειραιώς-Λάρισας-συνόρων. (4) 1908-1914: Διευθυντής μεταλλείων και βιομηχανίας λευκολίθου στο Μαντούδι Ευβοίας. (5) 1914-1918: Μηχανικός Τεχνικής Εταιρείας "Α.Ζαχαρίου και Σία" (έργα σιδηροπαγή). (6) 1918-: Διευθυντής "Α. Γενικής Εταιρίας Σιμέντων". (7) 1925-: Σύμβουλος Α.Ε. "ΕΡΘΑ". (8) 1931-: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Τεχνικής Εταιρείας "Μελετών και Επιχειρήσεων". (8) 1932-: Σύμβουλος Α.Ε. "Χημικής Βιομηχανίας".
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα1929-1931 και 1931-1933: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε., Ταμίας.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 52, 30.7.1927, σ. 91-95, τχ. 110, 30.12.1929, σ. 367-368