Σουκιούρογλου, Αναστάσιος Κοσμάς

ID3258
ΕπίθετοΣουκιούρογλου
ΌνομαΑναστάσιος
Όνομα ΠατρόςΚοσμάς
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1690
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1929: δίπλωμα Universite Institut Electrotechnique Montefiore, Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930-1931: Μηχανικός στην εταιρεία "Constructions Electriques de Belgique" στα εργοστάσια στην Herstal-Liege. (2) 1932-: Μηχανικός "Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς" (τμήμα βιομηχάνων καταναλωτών).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934