Στεργίου, Αλέξανδρος Βασίλειος

ID3268
ΕπίθετοΣτεργίου
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΒασίλειος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1934
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Universite Ecole d'Ingenieurs (Section des Sciences Techniques) Lausanne.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΗλεκτρολόγος μηχανικός επιχείρησης ηλεκτροφωτισμού Αγρινίου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934