Στεφανόπουλος, Αλέξανδρος Φώτιος

ID3270
ΕπίθετοΣτεφανόπουλος
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΦώτιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1168
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1925: δίπλωμα Universite-Ecole, du Genie Civil des Mines et des Arts et Manufactures, Gand.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934