Στουδίτης, Θεοδόσιος Θεμιστοκλής

ID3272
ΕπίθετοΣτουδίτης
ΌνομαΘεοδόσιος
Όνομα ΠατρόςΘεμιστοκλής
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1171
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1916: δίπλωμα (Honours B. Sc.) Durham University - Amstrong College.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Τρία έτη Μηχανικός των οίκων "Henley's Telegraph Works" (ηλεκτρικά καλώδια) και "Siemens Brothers" (αυτόματα τηλεφωνικά μηχανήματα, Λονδίνο. (2) Μηχανικός Διεύθυνσης Τ.Τ.Τ. Υπουργείου Συγκοινωνίας, Αθήνα. (3) 1923-1930: (i) Μηχανικός οίκου "Stromberg-Carlson" (κατασκευή τηλεφωνικών μηχανημάτων), Η.Π.Α. (iι) Ειδικός απεσταλμένος και γενικός πληρεξούσιος του ίδιου οίκου στην Ευρώπη. (4) 1931-: Αρχιμηχανικός "Α.Ε. Τηλεφωνικής Εταιρείας". (5) 1934: Διευθυντής Υπηρεσίας Συνδρομητών της "Α.Ε. Τηλεφωνικής Εταιρείας".
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσειςστο περ. Έργα, τχ. 142, 30.4.1931, σ. 585 και τχ. 143, 15.5.1931, σ. 608 αναφέρεται ως "μηχανικός"
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 142, 30.4.1931, σ. 585-587 και τχ. 143, 15.5.1931, σ. 608-611