Τάνταρος, Γεράσιμος Ανδρέας

ID3285
ΕπίθετοΤάνταρος
ΌνομαΓεράσιμος
Όνομα ΠατρόςΑνδρέας
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1196
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1923: δίπλωμα R. Scuola d'Ingegneria di Milano.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1940: Γραφείο Νομομηχανικού Μεσολογγίου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934