Τελλόγλου (ή Τενόγλου), Αναστάσιος Θεόδωρος

ID3287
ΕπίθετοΤελλόγλου (ή Τενόγλου)
ΌνομαΑναστάσιος
Όνομα ΠατρόςΘεόδωρος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1199
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1916: δίπλωμα Universite Institut Polytechnique (Electrotechnique) Grenoble.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-1921: Μηχανικός εταιρείας "Thomson Houston", Παρίσι. (2) 1922-: Αρχιμηχανικός Εταιρείας τροχιοδρόμων και ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934