Τζόγιας, Δημήτριος Ιωάννης

ID3293
ΕπίθετοΤζόγιας
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1735
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1893: δίπλωμα Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΝομομηχανικός Δημοσίων Έργων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934