Τριανταφυλλίδης, Τιμολέων Τιμολέων

ID3297
ΕπίθετοΤριανταφυλλίδης
ΌνομαΤιμολέων
Όνομα ΠατρόςΤιμολέων
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1218
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1926: δίπλωμα Universite Institut Electrotechnique Montefiore, Liege.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1927-1928: Μηχανικός Δήμου Θεσσαλονίκης (τμήμα ηλεκτροφωτισμού). (2) 1928-1931: Μηχανικός εργοστασίου Α.Β.Ε.Ζ. (3) 1931-: Διευθυντής εταιρείας "S.K.F." στη Θεσσαλονίκη.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934