Τριποδάκις, Δημήτριος Εμμανουήλ

ID3300
ΕπίθετοΤριποδάκις
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1417
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες(1) 1926: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1932: δίπλωμα Ecole Nationale des Beaux Arts, Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934