Τσάκωνας, Αριστοτέλης Επιμενίδης

ID3303
ΕπίθετοΤσάκωνας
ΌνομαΑριστοτέλης
Όνομα ΠατρόςΕπιμενίδης
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1234
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1923: Sachsische Bergakademie Freiberg
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜεταλλειολόγος στη Διεύθυνση Μεταλλείων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934