Τσαλίκης, Αριστοφάνης Κωνσταντίνος

ID3304
ΕπίθετοΤσαλίκης
ΌνομαΑριστοφάνης
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1235
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1903: δίπλωμα Technische Hochschule Munchen.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1903-1917: στην Γερμανία (i) Εταιρεία "Siemens-Halske" (υπόγειος σιδηρόδρομος Αμβούργου), (ii) κρατικές υπηρεσίες Πρωσίας και Βαυαρίας, (iii) μηχανικός, αρχιμηχανικός και διευθυντής εταιρείας "Lenz" Βερολίνου (σιδηροδρομικά και υδραυλικά έργα). (2) 1917-: στην Ελλάδα (i) Διευθυντής γραφείου υδραυλικών δυνάμεων Υπουργείου Συγκοινωνίας, (ii) Β΄ Αρχιμηχανικός εταιρείας "Ulen Co". (3) 1929-: Γενικός διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Υπουργείου Γεωργίας.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στα περιοδικά Έργα και Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 1, 15.6.1925, σ. 15-16, τχ. 3, 15.7.1925, σ. 67-69, τχ. 4, 30.7.1925, σ. 88-95, τχ. 6, 30.8.1925, σ. 133-142, τχ. 9, 15.10.1925, σ. 227, τχ. 26, 30.6.1926, σ. 25-34, τχ. 39, 15.1.1927, σ. 359-361, τχ. 49, 15.6.1927, σ. 15-18, τχ. 56, 30.9.1927, σ. 189-211, τχ. 69, 15.4.1928, σ. 555-556, τχ. 89, 15.2.1929, σ. 480-484, τχ. 96, 30.5.1929, σ. 697-699, τχ. 142, 30.4.1931, σ. 581-584