Τσιμπλούλης, Νικόλαος Βασίλειος

ID3313
ΕπίθετοΤσιμπλούλης
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΒασίλειος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1251
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1922: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΔιευθυντής εκμετάλλευσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934