Τσιμπούκης, Γεώργιος Ιωάννης

ID3314
ΕπίθετοΤσιμπούκης
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1252
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1925: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934 και περ. Έργα, τχ. 8, 30.9.1925, σ. 196-200, τχ. 29, 15.8.1926, σ. 102-107, τχ. 37, 15.12.1926, σ. 301-304, τχ. 51, 15.7.1927, σ. 59-64, τχ. 110, 30.12.1929, σ. 360-362, τχ. 111, 15.1.1930, σ. 397-398, τχ. 121, 15.6.1930, σ. 7-10, τχ. 125, 15.8.1930, σ. 119-126, τχ. 143, 15.5.1931, σ. 611-614