Τσιπούρας, Δημήτριος Ευθύμιος

ID3315
ΕπίθετοΤσιπούρας
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΕυθύμιος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1253
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1909: δίπλωμα Ecole Speciale d'Architecture, Paris. Ειδικότητα: Αρχιτέκτονας-υγιεινολόγος.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1916-: Καθηγητής "Ρυθμολογίας" και "Προοπτικής" στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. (2) 1918: Τμηματάρχης αρχιτεκτονικού τμήματος Δήμου Πειραιώς. (3) 1919: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πειραιώς. (4) 1924-1926: Τμηματάρχης Αρχιτεκτονικού τμήματος Δήμου Αθηναίων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή ΔραστηριότηταΒραβεία: Α΄ και Β΄ βραβείο δημοσίων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934