Υπερήφανος, Σπυρίδων Γεώργιος

ID3318
ΕπίθετοΥπερήφανος
ΌνομαΣπυρίδων
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΜηχανολόγος μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1925
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1927: δίπλωμα Ecole du Genie, Civil Paris.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος1930
ΕργασίαΕργοστασιάρχης Σ.Ε.Κ.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934