Φιλιππαίος, Μάξιμος Ματθαίος

ID3324
ΕπίθετοΦιλιππαίος
ΌνομαΜάξιμος
Όνομα ΠατρόςΜατθαίος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1823
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1892: δίπλωμα Technische Hochschule Stuttgart.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1892-1932: Μηχανικός στη Γερμανία (έργα σιδηροδρομικά, γεφυροποιΐας, υδραυλικά). (2) 1932-: Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα. (3) 1938-1940: Α.Ε.Ε. "Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934